0

Baku aserbajdsjan

Som følgje av dette har mange store hotellkjeder hotell i byen. Byen har mange populære turistattraksjonar, som Fonteneplassen, regjeringsbygget, det internasjonale mugam-senteret i aserbajdsjan, jomfrutårnet, sjirvansjahpalasset, amburan, tusen og ei natt og Sjikovstrendene, yanar Dag og Oljeklippene. Andre turistattraksjonar er handelsstrøket i byen, med butikkar frå kjedebutikkar til kostbare butikkar som Gucci, emporio armani, burberry, salvatore ferragamo, dolce gabbana og Bulgari. Byen har fleire kjøpesenter, som Amay shopping Center, det største kjøpesenteret i aserbajdsjan under tak. Mange hotell, frå fem stjerner til økonomipris, har dukka opp overalt for å voor ta imot dei mange turistane kvart. Det er mange hotell nær underhaldnings- og forretningsdistrikta i baku. September 2010 vart den høgaste flaggstonga i verda reist i baku då den nasjonale flaggplassen vart opna. Rekorden vart stadfesta av guinness rekordbok. 29 30 byen har mange fasilitetar for mange forskjellige kulturaktivitetar, basert på både ein rik lokal dramatisk eigenproduksjon og frå internasjonalt repertoar. Her finst mange museum, mellom anna for historie og kunst. Mange av dei kulturelle stadane i byen vart feira i 2009 då baku vart erklært islamsk kulturhovudstad. 31 av kjende kulturstader i baku finn ein Den aserbajdsjanske nasjonale filharmoniske hallen, det aserbajdsjanske operaakademiet og balletteateret.

baku aserbajdsjan

Baku, city circuit - 2018 formula 1 azerbaijan grand prix

I 1900 hadde byen meir enn 3000 oljebrunnar, og 2000 av desse produserte olje på industrinivå. Baku var rekna som eit av dei største oljeindustrisentra i verda før den anti andre verdskrigen. Slaget om Stalingrad under krigen vart mellom ein kamp om å få kontroll over oljereservane i baku. Femti år før slaget stod baku for halvparten av av den samla oljeproduksjonen i verda. I dag går oljeøkonomien i baku gjennom ei fornying med utvikling av det massive azeri-Chirag-Guneshli -feltet (Shallow water Gunashli av socar, djupare område av eit konsortium leia av bp utviklinga av shah Deniz-feltet, utvidinga av sangachalterminalen og bygginga av btc-røyrleidninga. Byen er rosacea framleis senter for økonomi og handel i landet. Faktisk er byen eit senter for finans, forsikring, eigedom, media og kunst i aserbajdsjan. Utviklinga av infrastrukturen i området kring, som heydar Aliyev internasjonale flyplass, bygginga av baku business Centre og utviklinga av hamna i baku har ytterlegare forsterka den økonomiske tydinga til byen. Baku-børsen er den største børsen i aserbajdsjan og den største i kaukasus målt etter marknadsverdi selskap. I følgje Bloomberg Businessweek er baku rangert som ein av dei dyraste byane i verda, i lag med wien og Berlin i 2009. 26 27 Turisme endre endre wikiteksten kveldsbilete frå azneft-plassen baku er ein av dei viktigaste turistdestinasjonane i kaukasus og hotella her tente kring 7 millionar euro i 2009. 28 Turistsektoren er òg viktig for økonomien i byen og gjev inntekter, jobbar og nye føretaksmogelegheiter.

baku aserbajdsjan

liten by med kring 7000 innbyggjarar. Folketalet auka igjen frå kring 13 000 i 1860-åra til 112 000 i 1897 og 215 000 i 1913, som då gjorde baku til den største byen i kaukasus. 22 baku har vore ein verdsby ved fleire høve gjennom historia si, som tyder at etniske aserbajdsjanarar ikkje utgjorde mesteparten av folkesetnaden. 23 I 2003 hadde baku i tillegg 153 400 internt fordrivne personar og 93 400 flyktningar. 24 År Aserbajdsjanarar Russarar Armenarar Iranarar Tyskarar Jødar georgiarar Totalt n/a n/a hovudnæringa i baku er petroleum og eksport av petroleum er den største inntektskjelda til Aserbajdsjan. Ein har kjend til petroleum i området sidan 700-talet. På 900-talet skreiv den arabiske reisande maurdee om både kvit og svart olje som vart vunne ut naturleg frå baku. 25 på 1400-talet vart lampeolje frakte med han frå brunnar på overflata. Den kommersielle utvinninga starta i 1872, og på byrjinga av 1900-talet var oljefelta i baku dei største i verda. Mot slutten av 1900-talet hadde det meste av petroleumsførekomstane på land gått tom, og ein starta boring til havs. Mot slutten av 1800-talet kom fagarbeidarar og spesialistar til baku.

M - luksus og billig overnatting

Azerbaijan - formula

14 Den daglege normaltemperaturen i juli og august er i 26,4 C og det er særs lite nedbør på denne årstida. Om sommaren sveipar den kjølige khazri -vinden over området regelmessig og bringer temperaturen ned til nachtpflege meir behaglege temperaturar. Vinteren er kald og stundom våt med daglege normaltemperaturar i januar og feburar på 4,3 vinteren fører khazri -vinden, driven av den kalde polarlufta, temperaturane langs kysten til under null grader og i lag med den kraftige vinden vert det bitande kaldt. Ein får stundom snøfall, men dei er sjeldne og snøen ligg sjeldan lenger enn nokre få dagar. Den årlege normaltemperaturen i baku og for heile jorda har berre ein skilnad.1 C, han er 14,2. 15 Klimadata for baku månad Jan Feb Mar Apr mai jun Jul Aug Sep Okt nov des År Døgnmiddeltemp. C.4.2.0.9.5.5.4.3.5.6.2.3 15 07 Nedbør (mm mm) Normal mengd nedbørdagar (.1 mm) Normale månadlege solskinstimar.9.0 124.0 195.0 257.3 294.0 313.1 282.1 222.0 145.7.0 102.3 2 207,4 Kjelde: World Meteorological Organisation (. 18 19 Bydelar i baku 20 Bydel (Rajon) Innbyggjarar (2009) Areal Binagadi (Binəqədi) km Garadagh (Qaradağ) km Khatai (Xətai) km Khazar (xəzər) km Narimanov (Nərimanov) km Nasimi (Nəsimi) km nizami (nizami) km Sabail (Səbail) km Sabuntsju (Sabunçu) km Surakhani (Suraxanı) km Yasamal (Yasamal) km Fram. Under kommunismen tok sovjetarane tok over mesteparten av dei jødiske eigedomane i baku og Kuba. Etter at sovjetunionen kollapsa, gav president heydar Aliyev fleire av synagogene og eit jødisk universitet nasjonalisert av sovjetarane tilbake til jødane. Han oppfordra til restaurering av desse bygningane og var godt likt av jødane i aserbajdsjan. Sju av opphavleg elleve synagoger, inkludert Gilah-synagogen frå 1896 og den store Kruei-synagogen, er så langt renovert.

I nærleiken av byen finst fleire slamvulkanar (Keyraki, bogkh-bogkha, lokbatan og andre) og saltsjøar ( boyukshor, khodasan og fleire). Klima endre endre wikiteksten baku har eit temperert steppeklima ( Köppen si klimaklassifisering : bsk) med varme og tørre somrar og kalde og stundom våte vintrar. Men i motsetnad til mange andre byar med dette klimaet, har ikkje baku ekstremt varme somrar. Dette kjem hovudsakleg av byen ligg eit stykke mot nord og at han ligg på ei halvøy ved kysten av kaspihavet. Baku og Absjeronhalvøya, som byen ligg på, er den tørraste delen av aserbajdsjan (her kjem mindre enn 200 mm nedbør i året). Mesteparten av den vesle nedbøren som kjem, kjem utanom sommaren, men ingen av desse månadane er særleg våte. I sovjettida var baku eit feriemål med mange solskinstimar og eit tørt, friskt klima der sovjetarane kunne nyte strendene eller no forfalne spakompleks. Sidan byen har ei fortid som eit sovjetisk industrisenter står han att som ein av dei mest forureina byane i verda. 13 Samstundes er baku kjend som ein vindfull stad året gjennom med mange kulingdagar. Den kalde nordavinden khazri og den varme sørausten gilavar dominerer heile året. Byen er kjend for kraftige vinterstormar og sur vind. Khazri -vinden kan stundom nå 40 m/s (144 km/t som kan øydeleggje avlingar, tre og tak.

Tusenvis av armenarar i byen vart massakrerte som hemn for dei tidlegare marsdagane. 12 baku vart hovudstad i adr. April 1920, invaderte den. Raude armeen baku og gjeninnsette bolsjevikane, og gjorde baku til hovudstad i den aserbajdsjanske sovjetiske sosialistrepublikken. Slaget om Stalingrad i andre verdskrig var ein del av tysk framrykking for å få kontroll over petroleumsressursane ved baku. Så mange år med oljeverksemd har derimot sett sine spor, og baku er i dag ein av verdas mest forureina byar, både med omsyn til luft- og vasskvalitet. Mot slutten av 1900-talet var store delar av petroleumsressursane til lands vorte utvunne. Utvinninga går etter kvart meir og meir føre seg til havs, offshore i kaspihavet. Ved byrjinga av 1990, kort tid før oppløysinga av sovjetunionen, var baku åstad for store demonstrasjonar for aserbajdsjansk sjølvstende. Januar, då sovjetiske styrkar gjekk inn i byen for å få slutt på opprøret, blei over hundre menneske drepne. Hendingane er kalla «Svart januar» og minna med ein nasjonal sørgedag. Baku ligg på vestkysten av det kaspiske havet.

Baku, azerbaijan: 10 of the city s weirdest tourist

Eit industrielt oljebeltet, betre kjend som Black city, vart oppretta nær baku. På byrjinga av 1900-talet vart nesten halvparten av den totale oljeproduksjonen i verda, vunne ut i baku. 7 I 1917, etter oktoberrevolusjonen og midt under den første verdskrigen og oppbrytinga av det russiske imperiet, kom baku under kontrollen til ein av baku-kommune, som vart leia av bolsjeviken Stepan Sjahumjan. Han prøvde å utnytte dei indre etniske konfliktane, som alt eksisterte i området, og våren 1918 inspirerte og førte bolsjevikane borgarkrigar i og rundt baku. Under dei kjende marsdagane, prøvde bolsjevikane og dasjnakar å få kontroll over gatene i baku, og stod opp mot ei væpna muslimsk gruppe. Muslimane leid eit knusande nederlag mot den samla styrken til sovjetarane i baku og fekk så føle villskapen til dasjnakane. Om lag 12 000 aserbajdsjanarar vart ofre for ein massakre utført av radikale armenarar og bolsjevik-soldatar. Sovjetiske baku endre endre wikiteksten Aserbajdsjansk frimerke til minne om «tragedien. Mai 1918 erklærte den aserbajdsjanske delen av den transkaukasiske demokratiske føderale republikken sjølvstende som Den aserbajdsjanske demokratiske republikken (ADR) klachten i ganja. Kort tid etter rykte aserbajdsjanske styrkar, støtta av den osmanske islamhæren leia av nuru pasha inn mot baku, og erobra til slutt byen frå ein laust samansett koalisjon av bolsjekvikar, eserar, dasjnakar, mensjevikar og britiske styrkar under general lionel Dunsterville den. baku aserbajdsjan

Seinare gav tsar pavel I han ordre om å avslutte felttoget og aukioloajat trekkje attende dei russiske styrkane. I mars 1797 forlet tsar-soldatane baku, men ein ny tsar, Aleksander i, ønskte på ny å erobre baku. I 1803 inngjekk tsitsianov eit kompromiss med khanen i baku, men avtalen vart raskt annullert. Februar 1806, då baku overgav seg, stakk og drap Huseyngulu-khanen av baku tsitsianov ved portane til byen. I 1813 signerte russland freden i gulistan med Persia, som gjorde at dei fekk baku og det meste av kaukasus frå Iran. Oljeutviklinga endre endre wikiteksten eit oljeraffineri i baku tidleg på 1900-talet. Den første oljebrunnen vart mekanisk bort i forstaden Bibi-heybat i baku i 1846, men mange handgravne brunnar eksisterte før dette. Frå 1400-talet vart lampeolje utvunne frå oljebrønnar. Kommersiell utnytting av olja byrja i 1872 og i byrjinga av 1900-talet var oljefelta i området dei største i verda. Den storskala oljeutvinninga starta i 1872, då russiske styresmakter auksjonerte bort parsellar av oljerikt land rundt baku til private investorar. I løpet av ein kort periode dukka sveitsiske, britiske, franske, belgiske, tyske, svenske og amerikanske investorar opp i baku, mellom anna føretaka til Nobel-brørne i lag med familien von Börtzell-szuch (Carl Knut Börtzell, som òg eigde livadia-palasset ) og familien Rothschild.

Baku travel - lonely Planet

Byen vart viktig etter at eit jordskjelv øydela Sjamakhi på 1100-talet, då den herskande sjirvansjah, ahsitan i, valte baku som den nye zoetwaterparels hovudstaden sin. I 1501 kringsette safaviden sjah Ismail i baku. På denne tida var byen omringa av fleire sterke murar, som vart vaska av sjøen på den eine sida og ei vid grøft på den andre. I 1540 vart baku igjen erobra av safavidane. I 1604 vart festninga i baku øydelagd av den iranske sjahen Abbas. Juni 1723, etter ein langvarig omleiring med kanonar, vart baku overgjeven til russarane. I følgje eit dekret frå peter den store var det to regiment (2382 soldatar) i garnisonen i baku kommandert av prins Barjatjanski, kommandanten i byen. I 1795 vart baku invadert av agha muhammad Khan Qajar for at han kunne forsvare seg mot planane til Russland om å underlegge seg det sørlege kaukasus. Våren 1796, etter ordre frå katarina ii, starta soldatane til general Zubov eit stort felttog i transkaukasus. Baku overgav seg etter det første kravet til Zubov, som hadde sendt 6000 soldatar for å erobre byen. Juni 1796, segla ein russisk flotilje inn i bakubukta og ein garnison med russiske soldatar vart sett inn i byen. General pavel Tsitsianov vart utpeikt som kommandant.

baku aserbajdsjan

Av desse finst bydelane på øyane i bakubukta og byen Neft daşları (Oljeklippene som er bygd på stylter i kaspihavet, 60 km frå baku. Byen er det økonomiske og kulturelle sentrumet i aserbajdsjan. Mange store aserbajdsjanske praxis institusjonar har hovudkvartera sine der, som socar, eit av dei 100 største selskapa i verda. 4 økonomien i baku er mykje grunna på petroleumsverksemd. Heilt sidan 700-talet har det vore kjend at området har rike førekomstar av petroleum. Det er ei brei oppfatning at namnet baku kjem frå dei gamle persiske namna på byen - bād-kube, som tyder «vind-hamra by der bād tyder «vind» og kube kjem frå verbet kubidan, «å hamre». Dette viser til at byen ligg ein stad der vinden er kraftig, og byen er nettopp kjend for dei kraftige vinterstormane og den harde vinden. Ein trur òg at namnet syner til Baghkuh, som tyder «Gudefjellet baga ( bagh ) og kaufa (no kuh ) som er gammalpersiske ord for «gud» og «fjell». Namnet Baghkuh kan samanliknast med Baghdad gudegjeven der dād er det gammalpersiske ordet for «å gje». Arabiske kjelder refererer til byen som baku, beere bakukh, bakuya og bakuye, alle ser ut til å kome frå eit persisk namn. Dei første skriftlege kjeldene for baku daterer seg frå det første hundreåret. 6 mykje av historia sidan den gong er knytte til forskjellige persiske rike.

Baku 2018: Best of, baku, azerbaijan tourism - tripAdvisor

Bakı, utsyn over baku frå Sjahidlarmonumentet. Aserbajdsjan, geografi, flatevidd - by -2130 km, innbyggjarar - by (2011) - folketettleik /km, guerlain koordinatar 410152N 212025e, koordinatar : 410152N 212025E. Høgd over havet -28 m, diverse anna, postnummer 99450, telefon-retningsnummer 012, nettstad: Plassering. Baku sør på, abşeron-halvøya, baku ( aserbajdsjansk, bakı ) er hovudstaden og den største byen i, aserbajdsjan. Han er òg den største hamnebyen i landet og i heile. Byen ligg på sørsida. Absjeronhalvøya og består i hovudsak av tre delar: gamlebyen ( çəri şəhər oljebyen frå tidleg 1900-tal og den sovjetiskbygde delen av byen. Dei fyrste skriftlege kjeldene nemner byen på 600-talet, men byen kan ha vore grunnlagd fleire hundre år før. Byen hadde i 2011 litt over 2 millionar innbyggjarar, medan storbyområdet kring baku har omkring 3 millionar innbyggjarar. 1 2 Gamlebyen i baku i lag med Sjirvansjahpalasset og Jomfrutårnet vart innskriven på verdsarvlista til unesco i 2000. I følgje rangeringa til Lonely Planet er baku òg av dei ti beste utelivsbyane i verda. 3 baku er delt inn i elleve administrative distrikt (rajon) og 48 bydelar.

Baku aserbajdsjan
Rated 4/5 based on 545 reviews
SHARE

baku aserbajdsjan Lyqale, Sun, April, 29, 2018

Det er lett å oppdage rikdommen og den tidløse elegansen som preger denne byen. Det som er igjen av slitte fasader med avfalmet maling fra sovjettiden rives vekk, pusses opp og tilbakestilles til sine gamle ottomanske og kaukasiske fasader. Fotolystne lokale gutter foran Flammetårnene. Utsikt over strandpromanaden og baku boulevard. Aserbadsjans flammetårn, når mørket faller på tennes flammene i byens tre skyskrapere på høyden over strandpromenaden.

baku aserbajdsjan Aboxeh, Sun, April, 29, 2018

Nederst ved vannet ligger bydelen. Iceri seher, som på aserbajdsjansk betyr «Den indre byen» eller gamlebyen. Palmer, brolagde gater, kunsterisk utformede vannfontener og gamle bymurer går igjen i hele  sentrumsbildet.

baku aserbajdsjan Kixazaji, Sun, April, 29, 2018

Likevel er Aserbajdsjan for de fleste her hjemme  et ukjent stykke grenseland mellom øst og vest, på samme måte som Armenia og georgia. Felles for de tre kaukasuslandene er de interne kulturelle motsetningene mellom østlige og vestlige verdier, modernitet og historie, og ikke minst de politiske motsetningene og utfordringene som landenes geografiske beliggenhet medfører. Baku by klamrer seg til en lav, men ujevn åskam ovenfor Det kaspiske hav.

baku aserbajdsjan Ukexo, Sun, April, 29, 2018

Oljelandet ved Det kaspiske hav tilhører i høyeste grad Europa, selv om  det første resultatet ved googlesøk definerer Aserbajdsjan som et land i asia. Baku arrangerte eurovision Song Contest  i 2012 og var i sommer vertsby for. European Games, som er de aller første europeiske ungdomslekene.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: