0

Bppd komt steeds terug

Reuma: ochtendstijfheid 30 min, functio laesa (bijv flessen niet meer goed open). Vooral handen (mn pip en mcp polsen, knieen, enkels, vaak symmetrisch. Lo palpatie (zwelling tangentiële drukpijn mcp/mtp, bewegingsbeperking (geen gesloten vuist, minder kracht vuist). . Lab bse, anemie, trombo; rf en anti-ccp lage positieve voorspellende waarde resp 5. Extraarticularie manifestaties: noduli mn op drukplaatsen, pleuritis, pericarditis, oogafwijkingen, huidafwijkingen bijv splinterbloedingen. Starten binnen 12 weken met medicatie, dan immunorespons moduleerbaar, uiteindelijk dan 2x minder gewrichtsschade. Sle: 4 van aantal criteria, oa vlindervormig exantheem, discoide huidlaesies, zonlichtovergevoeligheid, artritis, haaruitval, ulcera, soon anemie, leucopenie. Beloop wisselend en onvoorspelbaar. Cave complicaties cerebritis, nefritis, stollingsproblemen (oa antifosfolipiden etc) Sclerodermie: vaak eerst raynaud, later zwelling hand/vingers, daarna strak gevoel gelaat/handen. Cave complicaties renale crisis, pulm hypertensie, onsteking longen.

bppd komt steeds terug

Evenwicht en ms msweb

Sarcoidose, longfibrose, reuma, beroepslongziekten) chronische pneumonie pleura effusie maligniteit Cardiovasculair Hartfalen (evt met pulm hypertensie) Atypische angina pectoris overige Anemie neuromusculaire aandoeningen Psychogeen Ouderdom Alarmsymptomen divers. Ernstige dyspnoe aandachtspunten anamnese koorts? obstructie zoals astma/copd, anafylaxie, aspiratie, corp alienum. Pijn op de borst? myocard infarct, longembolie, pericarditis, pneumothorax hoest? astma/copd, interstitiele longaandoeningen, maligniteit, chron pneumonie, pleuraeffusie, longembolie. Terug Algemene oorzaken rechtszijdige decompensatio cordis hypoalbuminemie (leverfunctiest., nefrotisch syndroom, malnutritie, etc) natriumretentie door nsaid's, mineralocorticoide hormonen, welada drop Warmte lokale oorzaken diep veneuze trombose chronisch veneuze insufficientie immobilisatie tumor in kleine bekken (zelden) lymfoedeem (zelden) myxoedeem (zelden) Alarmsymptomen Ascites Klieren lies palpabel Aandachtspunten anamnese enkeloedeem. dvt dvt in vg - chronisch veneuze insufficientie terug Gewichtsverlies verminderde inname voedsel psychogeen: depressie, anorexia nervosa, boulimia psychosociaal: armoede, alcoholisme, drugsverslaving geneesmiddelen: digoxine, betablokkers slik- of passageklachten (zie aldaar) verminderde opname van voedsel diarree malabsorptiesyndroom metabole oorzaken / verhoogd calorieenbehoefte / katabole toestand. Aandachtspunten anamnese bij langdurig tekort aan intake volgt afspraak skeletspieren: cachexie terug Systemische inflammatoire aandoeningen reumatoïde artritis Systemische lupus erythematodes (SLE) Sclerodermie syndroom van Sjögren Vasculitis (polyarteriitis nodosa, ziekte van Wegener, ziekte van takayasu, arteriitis temporalis) Polymyositis/dermatomyositis Spondyloarthretitiden Bechterew spondylitis ankylopoetica Arthritis psoriatica Crohn/colitis ulcerosa. Roodheid alleen bij jicht en septisch artritis!; warmte weinig specifiek.

bppd komt steeds terug

lang staan: vasovagale klachten. Prodromale verschijnselen transpireren, bleekheid. Orthostatische hypotensie: aanwezigheid van klachten bij opstaan. Vooral bij jonge mensen ook initiële orthostatische klachten : 5-10 sec na opstaan licht gevoel in hoofd. Desequilibrium: onvast gevoel op de benen; bij staan en lopen klachten, bij zitten geen klachten. Cardiovasculaire oorzaak: aanvalsgewijze klachten met bij inspanning terug Acute dyspnoe pulmonaal exacerbatie astma/copd pneumonie pneumothorax longembolie aspiratie/corpus alienum anafylaxie cardiaal acuut hartfalen myocard infarct (harttamponade) overig metabool (acidose zoals bij DM) (ook wel tachypneu zonder dyspnoe) spierzwakte ademhalingsspieren (bijv guillan Barré) psychogeen/hyperventilatie chronische dyspnoe pulmonaal.

Hij, komt, steeds, terug?!

Stijve nek/schouderspieren; 5 fijne

Erwtensoepgroene kleur pas bij Salmonella of Clostridium difficile relatieve bradycardie past bij Salmonella terug Dorst hypernatriëmie hyperglycemie shock droge mond (anticholinerge medicatie, sjogren, status na bestraling) primaire psychogene polydipsie polyurie diabetes insipidus (adh-deficientie) osmotische diurese (diabetes mellitus) onvermogen nieren om op adh neck te reageren,. Door hypercalciemie, hypokaliëmie, status na urinewegobstructie, lithium) diureticagebruik agv primaire polydispie overmatig caffeine of alcoholgebruik alarmsymptomen Aanwijzingen shock aandachtspunten anamnese primaire psychogene polydipsie: vaak geen echte dorst, vaak geen nycturie polyurie (versterkte diurese, 3L/dag). Pollakisurie (frequente mictie) terug Draaiduizeligheid (vertigo) bppd neuritis vestibularis ziekte van Menière vestibulaire beschadiging/infect bloeding/infarct/tia verzorgingsgebied. Basilaris (zelden) Licht in hoofd / presyncope psychische oorzaken (o.a. Angststoornis/hyperventilatie, somatisering, depressie) orthostatische klachten vasovagale klachten cardiovasculaire aandoeningen (o.a. Ritme/geleidingsstoornissen, aortastenose) hypoglycemie medicatie (o.a. Diuretica, antihypertensiva, psychofarmaca, antiepileptica) Bewegingsonzekerheid (desequilibrium) visusvermindering neuropathie vestibulaire beschadiging orthopedische problemen Alarmsymptomen neurologische uitval (CVA/tia, tumor) Aandachtspunten anamnese bij 1/3 deel van de patienten is na anamnese lo geen oorzaak vast te stellen. Bppd benigne paroxismale positieduizeligheid gruis in endolymfe aanvallen draaiduizeligheid, uitgelokt door bewegingen hoofd, duur seconden tot nail minuten, geen gehoorverlies. Neuritis vestibularis neuropathie constant aanwezige heftige draaiduizeligheid met vegetatieve klachten. . Geleidelijk begin in enkele uren, piek na 1 dag. Dooft in dagen tot weken uit.

bppd komt steeds terug

Samenhangend symptoom: hartwater plotseling vollopen mond met speeksel. Symptomatische aneurysma abdominale aorta: kan hevige buikpijn geven, maar ook pijn in de rug. Ook teken shock mogelijk: bleek, misselijk, transpireren, tachycardie, hypotensie. Koliekpijnen: galsten, nierstenen, mechanische (sub)ileus. Terug Infectieus / toxinen toxisch (vaak staphylococcus areus, bacilles cereus) infectieus (o.a. Rotavirus, enterovirus, salmonella, shigella,. Coli, campylobacter, yersinia, giardia, amoeben, cryptosporidum) Onsteking dikke darm: colitis ulcerosa, diverticulitis, tumor dunne darm: ziekte van Crohn Malabsorptie steatorroe (o.a. Gestoorde galsecretie, pancreasinsufficiëntie, spruwcoeliakie, pathologische darmflora, ziekte van Whipple) osmostische diarree (enzymdeficienties zoals lactasedeficientie, slijmvliesafwijkingen, osmatisch actieve stoffen zoals sorbitol) overloopdiarree bij obstructie coprostase tumor strictuur overig Medicijnen (antibiotica, cytostatica, laxantiamisbruik) Hyperthyereoïdie dabetes mellitus (agv stoornis autonome zenuwstelsel) Functioneel / versterkte gastrocolische reflex. Alarmsymptomen veel gewichtsverlies Dreigende dehydratie aandachtspunten anamnese Ontsteking dikke darm vaak met bloed; onsteking dunne darm vaak zonder bloed maar wel met pus en/of slijm Osmotiscche diaree vaak met veel rommelingen in de buik (borborygmi). Diarree stop als patient niet eet. Bij chronische diarree door giardia en amoeben kan bezoek tropen wel een jaar geleden zijn.

Apeldoorn - fysiotherapie noordhuis

Oesophagits Pancreatitis Aneurysma hernia diafragmatica cardiaal: myocard infarct, pericardeffusie gastric outlet obstruction Mesenteriale trombose Acute buikpijn rob appendicitis Darm obstructie (o.a streng, invaginatie, volvulus, coprostase, tumor, stenose (o.a. Crohn galsteen, hernia incarcerata) Darm onsteking overig (colitis, ibs) Gynaecologisch (eug, steeldraai, ovariumcyste, pid) Hernia incarcerata mesenteriaal ischemie (trombose, angina cellulite abdominale) Lymfadenitis mesenterica torsie (testis of ovarium) Vanuit heup Acute buikpijn lob diverticulitis Darm obstructie (o.a streng, invaginatie, volvulus, coprostase, tumor, stenose (o.a. Crohn galsteen, hernia incarcerata) Darm onsteking overig (colitis, ibs) Gynaecologisch (eug, steeldraai, ovariumcyste, pid) Hernia incarcerata mesenteriaal ischemie (trombose, angina abdominale) Lymfadenitis mesenterica torsie (testis of ovarium) Vanuit heup Acute buikpijn flank renaal/urologisch nefrolithiasis infect (pyelonefritis, glomerulonefritis) nierinfarct uretraobstructie galblaas/galwegen (rechter flank) Milt (splenomegalie, miltinfarct/ruptuur). A angina abdominalis tumoren/metastasen maag (lokale druk of doorgroei) pancreas (lokale druk of doorgroei) colon (lokale druk of doorgroei) levermetastasen (kapselrekking) overige oorzaken prikkelbare darmsyndroom motiliteitsstoornissen oorzaken in de buikwand porfyrie (zeldzaam) vasculitis (zeldzaam) gynaecologisch,. Alarmsymptomen Peritoneale prikkeling Hoge koorts Bloed bij ontlasting Aandachtspunten anamnese Acuut begin met koorts en bewegingspijn: denk aan acute onsteking Per-acuut begin met shock en heftig pijn: denk aan perforatie langer bestaande klachten met wisselend beloop: ulcus pepticum of spastisch colon maagperforatie kan zich voordoen. Mesenteriale trombose en ischemische colitis: meestal oudere leeftijd, acute buikpijn, predisponerende factoren zijn atherosclerose, diabetes, atriumfibrilleren, roken. Buik zet meestal op koorts. BIj ischemische colitis ook bloederige diarree. Miltinfarct bij personen met pre-existente grote milt (chronisch lymfatische of myeloïde leukemie, myelofibrose) of bij polycythaemia vera. Miltruptuur kan voorkom in beloop mononucleosis infectiosa, sepsis en na trauma. Ulcus pepticum meestal knagende, brandende pijn in epigastrio, vaak erger als maag leeg. Patienten worden dan ook vaak wakker begin van de nacht, voedsel verlichtende invloed bij ulcus duodeni, bij ulcus ventriculi soms ook meer klachten. bppd komt steeds terug

Ashermann ovarieel overgang pco hormoonproducerend ovariumcarcinoom Centraal (hypofyse/hypothalamus) functioneel stress / belastende levensgebeurtenissen langdurige e/o extreme inspanning of gewichtsschommelingen anorexia onverklaard functioneel chronische koop aandoeningen (dm, schildklier, cushing) centrale laesies/tumoren,. Prolactinoom lactatie medicamenteus . A antipsychotica, antidepressiva, tot 2jr na prikpil Alarmsymptomen hoofdpijn, visusstoornissen en/of melkproductie: prolactinoom Aandachtspunten anamnese vooralsnog geen. Terug Bewustzijnsverlies metabole stoornissen en intoxicaties o hypoglycemie o ketoacidose o nierinsufficientie o leverinsufficientie o hypothyreoïdie o intoxicatie (opiaten, slaapmiddelen, alcohol, etc) neurologisch o cva, subduraal hematoom, subarachnoïdale bloeding o meningitis/encephalitis o epilepsie o trauma o tumor cardiovasculair: shock (myocardinfarct, bloedverlies, etc). Door hypotensie, vaatverwijders, autonome disfunctie) o Vasovagaal o Situationeel (mictie, defecatie, slikken, hoesten, na maaltijd bij ouderen) o overgevoeligheid sinus caroticus Cardiovasculair o ritme- en geleidingsstoornissen o aortastenose o overige (o.a. Longembolie, myxoom, myocard infarct, tamponade, aortadissectie, disfunctioneren pacemaker) neurologisch o epileptisch insult o (vertebrobasilaire tia) (zelden wegraking) o (subarachnoidale bloeding) Metabool: hypoglycemie Psychiatrisch (o.a. Hyperventilatie, conversie etc) Alarmsymptomen Bedreiging vitale functies Onderliggende hartziekte Plotse hartdood in familie 40jr Syncope bij inspanning - aortastenose aandachtspunten anamnese misselijkheid, braken, zweten, koud en vermoeid gevoel voorafgaand aan syncope - vasovagaal syncope in omgeving met veel mensen,. vasovagaal Bleek tijdens en na syncope? vasovagaal syncope 1h na de maaltijd? postprandiale hypotensie diabetes, alcoholisme of chronisch nierfalen? autonome disfunctie ernstige diarree, braken, polyurie - volume depletie Cardiale voorgeschiedenis, familiehistorie plotse hartdood, syncope uitgelokt door inspanning, palpitaties voorafgaand aan syncope - cardiale oorzaak Bewustzijnsverlies in liggende positie - arrythmieën Bewustzijnsverlies bij houdingsveranderingen - myxoom of thrombus Epilepsie.

Duizelig bij het opstaan, oorzaak

In mond en vingers: Rendu-Osler. Strekzijde knieen/ellebogen: Henoch Schonlein Lymfeklierzwelling en splenomegalie: trombocytopenie agv hematologische aandoening terug Allergie/anafylaxie normale reactie: roodheid, zwelling, pijn Large local: forse zwelling rond steek, in loop 24h steeds groter (soms hele arm etc houdt tot 1wk aan. Systeemreactie: klachten op afstand van steek, variërend van huidsymptomen tot shock, jeuk, urticaria, oedeem, misselijkheid, braken, pob, buikpijn, stridor, dyspnoe. Voedselallergie veelvoorkomend: kippeneiwit, melk, kabeljauw, tarwe, pinda, soja daarnaast ook vaak: hazelnoot, cashewnoot, sesamzaad, kiwi, tomaat Inhalatieallergie. Huisstofmijt, hond, kat, graspollen, boompollen Urticaria geneesmiddelen voeding (oa schelpdieren, vis, aardbeien, eieren, noten, chocolade, melk, pina, specerijen, wijn, bier, likeur, drop) Infecties (oa roodvonk) Insectenbeten Fysische factoren (dermografie, warmte, koude, druk) Ideopathisch (95) Alarmsymptomen Systeemreactie angioedeem Aandachtspunten anamnese large local: niet gevaarlijk, tx geruststellen. Tx alleen urticaria: antihistaminicum. . Tx alleen maagdarmklachten: antihistaminicum. . Tx beide: adrenaline overwegen. . Tx duidelijke dyspnoe of shock: adrenaline; indien pt bètablokker gebruikt evt glucagon bijgeven. Bij tijdsduur systeemreactei bij nieuwe steek vrijwel nooit erger dan 1e keer, incidenteel wel; daarom iedereen met systeemreactie naar allergoloog. Optie epipen; immunoTx 3-5jr sc injecties, na 6wk al geen epipen meer nodig. Terug Vaginaal (alleen bij primaire amennorroe) anatomische afwijkingen (congenitaal, chromosomaal) Uterien zwangerschap verklevingen agv syndroom.

bppd komt steeds terug

Slik- en passageklachten 31, spierzwakte 32, tinnitus. Vaginaal bloedverlies 33, voetklachten 33, zwelling in de hals 36 (Sjabloon) 36, kwetsbare bloedvaten (zelden) vasculitiden,. Ziekte van Rendu-Osler, henoch-Schonlein syndroom van Cushing. Trombocytaire aandoeningen (mn vertraagde hemostase) trombocytopenie (o.a. Itp, ttp, geneesmiddelen, maligniteit) trombocytopathie ziekte van Von Willebrand aspirine uremie stollingsstoornissen (normale tegen hemostase, daarna nabloeden) primaire deficiente stollingsfactoren: hemofilie, ziekte van Von Willebrand vitamine k gebrek leverinsufficientie coumarinen NB: bij kinderen ook kindermishandeling. Alarmsymptomen veel bloedverlies Behoudens geringe klachten. Bekend Ascal en/of coumarinegebrek altijd onderliggende oorzaak opsporen. Aandachtspunten anamnese Aangeboren afwijkingen vaak op jonge leeftijd in familie: Rendu lizz Osler, von Willebrand, hemofilie voorheen geen abnormaal bloedverlies bij tandartsingrepen en tonsilectomieën? verworven Bloedingen huid en slijmvliezen wijzen meer op trombocytaire aandoeningen dan op stollingsstoornis. BIj stollingsstoornis vaak dieper in subcutane weefsel, spieren of gewrichten. Petechieën: vasculaire of trombocytaire aandoening. Indien palpabel dan vasculitis.

Ademen, ademhalen en adem - cesar

Erics differentiaal diagnoses, laatst bijgewerkt isclaimer, index, abnormale bloedingsneiging 2, allergische aandoeningen en urticaria. Amennorroe 3, bewusteloosheid en syncope 4, buikpijn. Diarree 7, dorst en polyurie 7, duizeligheid. Dyspnoe 9, enkeloedeem 9, gewichtsverandering 10, gewrichtsklachten. Hartkloppingen chanel 12, haematemesis en melaena 13, heamoptoe. Hoesten 14, hoofdpijn 14, hypertensie 16, icterus. Jeuk 17, koorts 18, mamma-afwijkingen 19, mictieklachten. Misselijkheid en braken 21, moeheid 22, mondaandoeningen. Nachtzweten 25, nekpijn 26, obstipatie 26, oogklachten. Pijn in de benen 29, pijn op de borst 30, rectaal bloedverlies.

Bppd komt steeds terug
Rated 4/5 based on 613 reviews
SHARE

bppd komt steeds terug Ajahydo, Sun, April, 29, 2018

Bppd weer terug binnen het. Durf op te staan. Ik heb tinnitus komt daar het probleem door dat het lang duurd. Kenmerkend bij, bppd is dat de draaiduizeligheid enkele seconden na het maken van een.

bppd komt steeds terug Epobomad, Sun, April, 29, 2018

Bppd komt vooral voor bij mensen ouder. Bij een deel van de patiënten komen de klachten later weer terug. Herhaalt u de oefening steeds vijf keer, volgens. Bppd is een vorm van.

bppd komt steeds terug Xyhip, Sun, April, 29, 2018

Echter, de meest voorkomende vorm van duizeligheid ontwikkelt zich als de oorsteentjes in het achterste halfcirkelvormige kanaal terecht komen. Hierbij loopt de nystagmus verticaal. Nystagmus aan het voorste kanaal is, in tegenstelling tot de zijkant en achterkant, uiterst zeldzaam.

bppd komt steeds terug Tapoxa, Sun, April, 29, 2018

Waaraan herkent de kno-arts welk kanaal geïrriteerd is? Doorslaggevend hierbij is de richting waarin de ogen in geval van Nystagmus bewegen. Lopen de ogen horizontaal, dan is het halfcirkelvormige kanaal geïrriteerd.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: